Groencentrum Tonsel zal deze website zo goed mogelijk up-to-date en accuraat houden. Mocht u iets tegenkomen dat niet juist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u contact met ons opneemt. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de website leest. 

Groencentrum Tonsel achten zich niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg zijn van  storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van onze web formulieren beperken wij het aantal velden dat moet worden ingevuld tot de noodzakelijke gegevens. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Groencentrum Tonsel via deze website, acht Groencentrum Tonsel zich niet aansprakelijk

Het gebruik van de website en al haar componenten zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden. Bij het gebruik van deze website gaan wij er van uit dat u kennis van onze algemene voorwaarden heeft genomen en deze ook accepteert.

Op privacy verzoeken die via e-mail of web formulier worden ingediend kunt u binnen één maand een reactie van ons verwachten.

Groencentrum Tonsel stelt alles in het werk om zijn systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik.

Groencentrum Tonsel heeft daarvoor passende technische en maatregelen genomen, rekening houdend met, onder andere, de standaarden van de techniek.

Groencentrum Tonsel is echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde partij.

Groencentrum Tonsel accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.

Groencentrum Tonsel stelt alles in het werk om de toegankelijkheid van onze website te garanderen en deze voortdurend te verbeteren.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij Groencentrum Tonsel.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Groencentrum Tonsel, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Als u vragen of problemen heeft over de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

 

Werk in uitvoering

We zijn bezig met het vervangen van de afbeeldingen op onze webshop. We hopen alle afbeeldingen binnenkort te hebben vervangen.