Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 21 februari 2019 en is van toepassing op ingezetenen van de Europese Unie.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via de website www.groencentrumtonsel.nl over u ontvangen. Lees deze verklaring a.u.b. door.

Doel
Wij verwerken uw gegevens voor:

 • Contact door middel van telefoon, e-mail en/of web formulieren
 • Online betalingen
 • Een account registreren
 • Om klanten service te kunnen bieden
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen


Delen met andere partijen
Wij delen deze gegevens niet met derden die niet in dit deze verklaring zijn opgenomen.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij installeren software op de website om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Toegang verkrijgen tot uw gegevens
Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben of daarin wijzigingen wilt aanbrengen, neem dan contact met ons op. Zorg ervoor dat u altijd uw inlognaam en uw bij ons bekende e-mailadres aan ons doorgeeft.

Een klacht indienen
Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Webwinkel
We verzamelen de volgende informatie over u tijdens het bekijken van de producten en het afrekenproces in onze winkel.

 • Door u bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan u te tonen die u eerder hebt bekeken
 • Uw locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen
 • Uw naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard- of andere betalingsgegevens

Als u een account aanmaakt op de website krijgt u een gebruikersnaam en wachtwoord.

 • Om u informatie toe te sturen over uw account en bestelling
 • Om te reageren op uw aanvragen
 • Om betalingen te verwerken en mogelijke fraude te voorkomen
 • Om uw account voor onze winkel aan te maken
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Over het algemeen slaan we van u ontvangen informatie over u op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht om deze gegevens te bewaren.

We bewaren bestelinformatie 7 jaar voor belasting- en boekhouding doeleinden. Tot deze informatie behoort uw naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres. Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien u deze achterlaat.

Wat we delen met anderen
Online betalingen
Voor online betalingen maken wij gebruik van de betaalprovider Mollie. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan Mollie. Hiertoe behoort alle informatie die strikt noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen. Lees het privacybeleid van Mollie voor meer details.

Beveiliging van de website met iThemes Security Pro
Het IP-adres van bezoekers, de gebruikers-ID van ingelogde gebruikers en de gebruikersnaam van inlogpogingen worden voorwaardelijk gelogd om te kunnen controleren op kwaadaardige activiteiten en om de site te beschermen tegen specifieke soorten aanvallen.

Voorbeelden van voorwaarden bij het inloggen zijn onder andere aanmeldingspogingen, uitlogverzoeken, verzoeken om verdachte URL’s, wijzigingen in de inhoud van de website en updates van wachtwoorden. Deze informatie wordt 60 dagen bewaard.

De website maakt deel uit van een netwerk van sites die bescherming bieden tegen gedistribueerde brute force attacks. Om deze bescherming mogelijk te maken, wordt het IP-adres van bezoekers die proberen in te loggen op de site gedeeld met een dienst van ithemes.com. Voor meer informatie over hub privacybeleid, zie het iThemes Privacybeleid.

 

Werk in uitvoering

We zijn bezig met het vervangen van de afbeeldingen op onze webshop. We hopen alle afbeeldingen binnenkort te hebben vervangen.