Biobodem 10kg

29,95

Innogreen BioBodem® Bodemactief productinformatie Een goed gewas begint bij een gezonde bodem. In de bodem komen van nature diverse organismen voor: bacteriën, actiminocyten, mycorrhiza, schimmels, protozoën en regenwormen. Deze organismen houden de gezonde bodemstructuur in stand. Ze veroorzaken holten en zorgen voor de afbraak van dood organisch materiaal. Daarnaast beschermen ze wortels tegen bodempathogene. BioBodem® bestaat uit micro-organismen en tevens voedingsstoffen voor deze micro-organismen: o.a. bacteriën, schimmels, zeewier en gisten.   De unieke samenstelling van BioBodem® verrijkt het bodemleven waardoor de bodemstructuur en de beworteling verbeteren. Er ontstaat een betere lucht/water huishouding en er komen voedingsstoffen voor de plant vrij uit compost, humus en organische stof. Medebepalend zijn een juiste pH, de bodemstructuur, de al aanwezige voedingsstoffen, het gehalte aan organische stof, het vochtvasthoudend vermogen van de bodem enz. BioBodem® is een mooie, kleine, goed strooibare korrel en hoeft slechts eenmaal per jaar gestrooid te worden. Zodra de bodem een goed biologisch evenwicht heeft bereikt is BioBodem® niet meer nodig.   Dosering Algemeen advies: Bij een lichte grond 6 kg per 100 m2 per strooibeurt Bij zware grond 4 kg per 100 m2 per strooibeurt   10 kg verpakking

Extra informatie

Eenheid

10 kg

Werk in uitvoering

We zijn bezig met het vervangen van de afbeeldingen op onze webshop. We hopen alle afbeeldingen binnenkort te hebben vervangen.